Contact us

Jentech Precision Industrial CO., LTD

No.40 , Keji 1st. Rd, Gueishan, Taoyuan 333, Taiwan
Tel:+
886-3-211-5678